fredag 23. januar 2009

Omg 1: 2lm,8fm i den 2.lm fra nålen.

Omg 2: 2st i hver fm. Fest med kjm i 1.st.Klipp garnet.

Omg 3: Ta i bruk blomstefargen.3lm,st i samme st, st, 1lm( 2 st i st,st,1lm) 7ggr. Fest med kjm i 1.st ( Totalt 32 st)

Omg 3b: Fest garnet i mellomrommet mellom blomsterbladene. Pass på å ha den andre tråden på forsiden av arbeidet!! 1 st,4lm,(st i neste mellomrom,4 lm) 7ggrSånn fester du tråden.Sånn ser det ut når du hekler mellom blomsterbladene.

Omg 4: Lm.kjeden blir gjemt bak blomsterbladene. Se bilde under) 3lm,2st i neste st,st i neste st, 3 lm, (st i st,2st i neste st,st i st,3lm) 7ggr


Omg 4b: (2 st i st,5 lm) 8ggr

Omg 5: 3lm, st i st, 2st i st, st i st, 3lm, (2st,2st i st,st i st,3lm)7ggr

Omg 6:
(5st i 2.st fra nålen,fm i neste st,kjm i neste st,3lm,kjm i neste st)8ggr
Omg 5b: 3lm,2st i neste st,5lm (st i st,2st i st,5lm) 7ggr

Omg 6b: 3lm,[(2st,1lm,2st) i neste st -hjørnet- 1st,1hst,(fm i neste st)5ggr,1hst,4st,1hst]4 ggr,st i st,fest m kjm i 1.st.


Omg 7: 3lm,2st,[(2dst,lm,2dst) i lm,3st,1hst,5fm,5hst,5fm,**3st.]Slutt ved ** ved omg slutt. St,kjm i 1.st.

Omg 8: Begyn i et hjørne, (5lm,dst,st) i lm,26st,(st,dst,lm,dst,st) i lm]4ggr.

Ingen kommentarer: